Programový systém pro stravování

15.08.2017 | Nový software

Programové moduly systému skladů,normování a pokladen

Programový systém pro stravování je vyvíjen od roku 1991. Je rozdělen na několik základních bloků, které si mezi sebou předávají potřebné údaje. To znamená, že veškeré údaje se pořizují pouze na jednom místě v příslušném bloku a další bloky tyto údaje mohou využívat.

1. Základní rozdělení systému Skladové hospodářství – příjem zboží na sklad, výdej zboží ze skladu do středisek, stavy zásob, inventury, přehledy dodávek, přehledy spotřeby , automatický výpočet prodejních cen pro kantýny
2. Normování – tvorba jídelníčku, výpočet surovinových nákladů jednotlivých jídel na základě jídelníčků nebo podle požadavků kuchyně, odpis surovin ze skladu na základě normovaných jídel
3. Vlastní výroba – normování – výpočet výrobních cen vlastních výrobků,vedení evidence vlastních výroben, aktualizace výrobních cen výrobků, porovnání výrobních a prodejních cen, převody vlastní výroby do prodejních středisek, převody vlastní výroby do stravování
4. Kantýny – vedení evidence prodejních středisek typu kantýna,bufet,doplňkový prodej, evidence tržeb, evidence dodacích listů, inventury účetní a fyzické, výpočet ztratného,fiktivní prodeje
5. Pokladní systém pro kantýny a bufety – systém prodeje zboží na kantýně a bufetu, nadstavba nad stavy kantýny,bufetu, odpočet prodaného zboží, výpočet tržeb a prodaného zboží
6. Restaurace – vedení evidence prodeje restaurace,evidence tržeb,restaurační receptury prodávaného sortimentu,inventury,zrcadla
7. Pokladní systém pro restaurace a bary – systém prodeje zboží na restauraci, v baru, na kavárně, systém účtování na stoly a židle, evidence stavu účtu – otevřen, předúčet, účet. Možnost přesunu účtu nebo části účtu na jiný účet .Vlastní receptury na zboží (míchané nápoje,teplé nápoje, atd.)
8. Likvidace přijatých faktur – evidence přijatých faktur, párování dodacích listů-příjemek s fakturami, výpisy nevyfakturovaných dodávek, převodní příkazy do banky, deníky přijatých faktur,možnost zaúčtování faktur a ostatních účetních pohybů
9. Dodací listy – tisk dodacích listů pro odběratele
10. Fakturace odebraných jídel – evidence odebraných jídel jednotlivými odběrateli, tisk faktur za odebraná jídla, deníky vydaných faktur, úhrady faktur
11. Uzávěrky – ekonomické úlohy pro účetní evidenci a přehledy hospodaření jednotlivých středisek a celého stravovacího provozu
12. Přenosy – přenosy dat do účetních systémů zákazníka, tvorba účetního dokladu hospodaření stravování

Programový systém skladů je základním modulem. Nad tímto modulem pracují ostatní moduly jako nadstavba

Kompletní popis produktu lze stáhnout v sekci download.