Datais.cz

Programový systém pro stravování

15.08.2017 | Nový software

Programové moduly systému skladů,normování a pokladen

Programový systém pro stravování je vyvíjen od roku 1991. Je rozdělen na několik základních bloků, které si mezi sebou předávají potřebné údaje. To znamená, že veškeré údaje se pořizují pouze na jednom místě v příslušném bloku a další bloky tyto údaje mohou využívat.

1. Základní rozdělení systému Skladové hospodářství – příjem zboží na sklad, výdej zboží ze skladu do středisek, stavy zásob, inventury, přehledy dodávek, přehledy spotřeby , automatický výpočet prodejních cen pro kantýny
2. Normování – tvorba jídelníčku, výpočet surovinových nákladů jednotlivých jídel na základě jídelníčků nebo podle požadavků kuchyně, odpis surovin ze skladu na základě normovaných jídel
3. Vlastní výroba – normování – výpočet výrobních cen vlastních výrobků,vedení evidence vlastních výroben, aktualizace výrobních cen výrobků, porovnání výrobních a prodejních cen, převody vlastní výroby do prodejních středisek, převody vlastní výroby do stravování
4. Kantýny – vedení evidence prodejních středisek typu kantýna,bufet,doplňkový prodej, evidence tržeb, evidence dodacích listů, inventury účetní a fyzické, výpočet ztratného,fiktivní prodeje
5. Pokladní systém pro kantýny a bufety – systém prodeje zboží na kantýně a bufetu, nadstavba nad stavy kantýny,bufetu, odpočet prodaného zboží, výpočet tržeb a prodaného zboží
6. Restaurace – vedení evidence prodeje restaurace,evidence tržeb,restaurační receptury prodávaného sortimentu,inventury,zrcadla
7. Pokladní systém pro restaurace a bary – systém prodeje zboží na restauraci, v baru, na kavárně, systém účtování na stoly a židle, evidence stavu účtu – otevřen, předúčet, účet. Možnost přesunu účtu nebo části účtu na jiný účet .Vlastní receptury na zboží (míchané nápoje,teplé nápoje, atd.)
8. Likvidace přijatých faktur – evidence přijatých faktur, párování dodacích listů-příjemek s fakturami, výpisy nevyfakturovaných dodávek, převodní příkazy do banky, deníky přijatých faktur,možnost zaúčtování faktur a ostatních účetních pohybů
9. Dodací listy – tisk dodacích listů pro odběratele
10. Fakturace odebraných jídel – evidence odebraných jídel jednotlivými odběrateli, tisk faktur za odebraná jídla, deníky vydaných faktur, úhrady faktur
11. Uzávěrky – ekonomické úlohy pro účetní evidenci a přehledy hospodaření jednotlivých středisek a celého stravovacího provozu
12. Přenosy – přenosy dat do účetních systémů zákazníka, tvorba účetního dokladu hospodaření stravování

Programový systém skladů je základním modulem. Nad tímto modulem pracují ostatní moduly jako nadstavba

Kompletní popis produktu lze stáhnout v sekci download.

Čištění PC

15.07.2017 | Novinka v nabídce

Speciální čištění výpočetní a kancelářské techniky

Pod názvem se skrývá vyčištění zejména počítačů a tiskáren. Služba zahrnuje kompletní čištění počítače (vnitřní i vnější), klávesnice (včetně vnitřního prostoru), monitoru, myši, USB a dalších portů. Dohodnout lze vyčištění i další kancelářské techniky.

Čištění je velice technologicky náročná záležitost a jeho svěření specializované firmě velice doporučujeme. Nevhodnými chemikáliemi lze monitor i další komponenty nenávratně zničit!

Čištění prodlouží i životnost PC vzhledem k odstranění vnitřního prachu a snížení zahřívání.

SW Helpdesk DANTIN

28.08.2009 | Nový software

Nabízíme řešení pro všechny, kteří potřebují ve své firmě provozovat kvalitní HELPDESK, ale nabídka na současném trhu je pro ně cenově nepřijatelná.

HelpDesk Dantin je původní produkt firmy DATA Intertech, s.r.o.

Pro nezávazné předvedení a instalaci plně funkční demo verze nás kontaktujte.

Hlavní charakteristiky Helpdeskového programu Dantin

* HelpDesk znamená pomoc při řešení problémových nebo chybových situací, vzniklých na Vámi nabízených produktech a službách.
* V rámci HelpDesku je možné řešit dotazy a problémové situace nejen v oblasti informačních technologií, ale především ve všech odvětvích vyžadujících stálou a včasnou podporu zákazníků či pracovníků – například v obchodě, výrobě, dopravě, telekomunikacích, bankovnictví.
* HelpDesk zároveň slouží k evidenci řešených problémů, termínů, odpovědností, způsobů řešení a poskytování souvisejících informací. Aplikace problémového managementu je implementací všeobecného modelu HelpDesku. Při zachování základní struktury HelpDesku je vytvořen dostatečně velký prostor pro Vaše specifické požadavky.

Aplikace vychází ze základní obecné struktury:

* Uživatelé kontaktují HelpDesk přes Internetový prohlížeč nebo Lotus Notes, telefonem, faxem, e-mailem a obracejí se na personál s otázkami v rámci interního, případně externího HelpDesku.
* Personál přebírá tyto problémy a řeší je Personál s definovanými úrovněmi kvalifikace a odpovědnosti přebírá problémy, zakládá je do databáze a následně řeší. Systém umožňuje i týmové řešení. Předdefinovaný pracovní postup (workflow) je přitom vždy zachován. Řešitel nemusí patřit k pracovníkům HelpDesku, může být z jiného oddělení či jiné organizace. V rámci systému může mít na starosti pouze daný okruh problémů a přístup k HelpDesku.

Hlavní přednosti systému

Vysoce výkonná technologie pro malé i rozsáhlé organizace, systém je připraven i pro organizace s množstvím lokalit a více řešitelskými týmy

Zkrácení doby odezvy pracovníka HelpDesku při poskytování služeb zákazníkům, jeho efektivní práce

Podpora týmové práce prostřednictvím mechanismů automatických upozornění a eskalací

Otevřenost systému s možností integrace s jinými produkty (Systems Management Server, Network Management, Asset a Change Management).

Znalostní databáze řešení Zpracováním jednotlivých požadavků vzniká postupně databáze řešení. Ta se stává důležitým zdrojem informací pro práci celého týmu HelpDesku a je dostupná žadatelům pro okamžité řešení běžných problémů.

Nalezení řešení je jednoduché protože potenciální řešení jsou lehce dosažitelná díky strukturovanému přístupu k libovolnému množství dat.

Notifikace
Systém umožňuje automatické i manuální směrování problémů (troubleticket) na odpovědné členy týmu HelpDesku (řešitele). Oznámení (notifikaci) o přiřazeném problému dostává řešitel e-mailem, ale lze využít i SMS, pager a podobně.

Eskalace – Aplikace automaticky eskaluje problém zodpovědné osobě nebo skupině při nedodržení termínů definovaných v pracovním postupu.

Pracovní postup HelpDesku

* Žadatel popíše blíže problém a zařadí požadavek do vhodných kategorií. Záznam je ve stavu „Nový“.
* Podle kategorie problému a lokality žadatele je vyrozuměna skupina řešitelů.
* Řešitel převezme požadavek. Problém je ve stavu „Zpracovávaný“.
* Pokud problém nikdo podle priority nepřevzal ve stanovených termínech, dojde k eskalaci problému na příslušného manažera.
* Pokud řešitel potřebuje dodatečné informace od žadatele, může změnit stav problému na „Čekající“.
* Další možností řešitele je předat problém jinému řešiteli. Pokud on problém nepřevezme, požadavek se eskaluje ve stanoveném čase.
* Je-li problém vyřešen, je způsob jeho řešení zaznamenán do databáze. Problém se dostává do stavu „Vyřešený“. Žadatel je o této skutečnosti automaticky informován a ověří navržené řešení. Pokud s ním souhlasí, řešitel problém uzavře. Problém je ve stavu „Uzavřený“.
* Pro evidenci časů eskalací a termínů řešení slouží kalendáře pracovní doby a svátků.
* Všechny rozhodné informace o průběhu zpracování problému se zaznamenávají do protokolu bez možnosti změn.

Definice pojmů

* Uživatel – osoba, která se obrací se specifickými problémy na organizaci Help Desku. Má pouze možnost zadávat požadavek a sledovat průběh jeho řešení. Nemá možnost modifikovat záznamy.
* Řešitel – osoba, která pracuje na vyřešení jednotlivých problémů a je členem organizace Help Desku. Může modifikovat záznamy Poznámka: cena aplikace NEZAHRNUJE licence Lotus Notes/Domino, MS SQL, Oracle.

Dodáváme NB, PC, servery firmy DELL

21.02.2018 | Novinka v nabídce

Nabízíme vešekeré vybavení této firmy za příznivé ceny. Součástí dodávky je on site servis na tři roky v ceně výrobku.
Pokud máte zájem o produkt firmy DELL, kontaktujte nás. Připravíme vám nabídku dle vašich požadavků.
Zprostředkujeme vše od doporučení vhodného počítače až po instalaci systému, dodávku a přizpůsobení požadavkům zákazníka.